Peer Support

Het OLVG ziekenhuis heeft David Ladiges (webdesigner) benaderd om een e-learning pakket te maken om medisch personeel te informeren over het belang van peer support. David heeft mij vervolgens gevraagd de vormgeving voor mijn rekening te nemen. Peer Support is collegiale ondersteuning die plaatsvindt wanneer mensen elkaar kennis, ervaring, emotionele, sociale of praktische hulp bieden. We ontwikkelden een e-learning waarbij verpleegkundigen op een leuke en interactieve manier de stof leren en waarbij hun opgedane kennis in quizvorm wordt getest. Inmiddels is de module aan meerdere ziekenhuizen verkocht.

In samenwerking met David Ladiges
Animatie voiceover door  Marlette van den Berg